Navigace

Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce Čižice za rok 2018

Závěrečný účet obce za rok 2018 schválený zde ke stažení

Příloha č. 1 - Výkaz Fin 2-12 k 31.12.2018 zde ke stažení

Příloha č. 2 - Výkaz Rozvaha k 31.12.2018 zde ke stažení

Příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2018 zde ke stažení

Příloha č. 4 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2018 zde ke stažení

Příloha č. 5 - Inventarizační zpráva za rok 2018 zde ke stažení

Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Čižice za rok 2018 zde ke stažení

Vyvěšeno: 26. 4. 2019

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět